Családjogi ügyek

Házasság felbontása ügyében képviselet, családjogi tárgyú szerződések szerkesztése.

A házasság felbontása vagy élettársi kapcsolat végleges megszűntetése bonyolult jogi helyzetet idézhet elő különösen, ha közös gyermek tartásáról is gondoskodnak a felek. Ilyen helyzetben nagy szükség lehet egy családjogi ügyvédre, aki a tényállás tisztázását követően, előbb részletes jogi tanácsot ad, cselekvési tervet készít, majd az eljárásban ügyfelét végig képviseli.

Amennyiben válással kapcsolatosan keres fel ügyfél, minden esetben elsőként azt tisztázom, hogy van-e remény az életközösség helyreállítására. Amennyiben nemleges választ kapok, úgy a közös megegyezéssel történő házasság felbontásához szükséges feltételeket és annak előnyeit magyarázom el az ügyfelemnek. Véleményem szerint minden ügyben törekedni kell a megegyezésre, mert ez lényegesen előnyösebb a felek számára, rövidebb idő alatt, kevesebb megpróbáltatással és lényegesen költségkímélőbb módon tudják ez esetben kapcsolatukat lezárni és a jövőben - főként, ha közös gyermekükről a jövőben is gondoskodniuk kell - megfelelő, kiegyensúlyozott kapcsolatot tarthatnak egymással.

Közös megegyezéssel történő válás előnyei:

 1. A bíróság előtt nem kell feltárni a házasság megromlásához vezető okokat, nem szükséges kellemetlen kérdésekre válaszolni.
 2. A felek között megmaradhat a békés viszony, amely alapját képezheti a közös gyermekeikkel kapcsolatos ügyekben a jövőbeni együttműködésüknek.
 3. A bírósági eljárás rövid, amennyiben közös kiskorú gyermekük a feleknek nincs, úgy az első tárgyaláson-, amennyiben közös kiskorú gyermekük van, úgy megfelelő előkészítés esetén, a második tárgyaláson a bíróság felbonthatja házasságukat, és az egyezségüket jóváhagyja kb. 20 perces tárgyalás alatt.
 4. A feleket terhelő eljárási költségek lényegesen alacsonyabbak pl.: eljárási illeték a vagyon alapján, szakértői díj fizetése nem merül fel.
 5. Az ügyvédek feladata elsősorban a részletes tanácsadás, az egyezségkötés létrehozásában való segítség és a felek mindenre kiterjedő egyezségének a bírói gyakorlatnak megfelelő okiratba történő szerkesztése.

Tényállás feltárásával történő válóper jellemzői:

 1. A bíróság és a jogi képviselők által feltett - a házasság megromlásához vezető okok, gyermek nevelésével, gondozásával kapcsolatos - kérdésekre a feleknek válaszolniuk kell, amely kellemetlen helyzetet okozhat.
 2. A felek közötti egyébként sem békés viszony még jobban, akár teljesen elmérgesedhet, amelynek elszenvedői a közös gyermekek lesznek.
 3. A bírósági eljárás beláthatatlanul hosszú ideig elhúzódhat.
 4. A bírósági eljárás lényegesen költségesebb, vagyonjogi vita esetén a bírósági eljárás illetéke a vagyonközösség megszűnése során az 1 főre eső vagyoni érték 6%-a, az ügyvédi költség is jelentős összeget tehet ki, és általában szakértők kirendelésére is sor kerül, amely ugyancsak komoly összeget tesz ki.

Szülői felügyeleti jog, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás (láthatás), gyermektartás:

A közös kiskorú gyermek vagy gyermekek kapcsán közös megegyezéssel, vagy nem közös megegyezéssel történő válás esetén az alábbi kérdések merülnek fel:

 • A gyermekelhelyezés kérdésében a szülők megegyezésének hiányában, milyen szempontokat vesz figyelembe a bíróság ítéletének meghozatalakor?
 • Melyek a gyermekelhelyezésének szabályai?
 • Mi a szülői felügyeleti jog?
 • Hogyan működik a közös szülői felügyeleti jog?
 • Mi a gyermekkel való kapcsolattartás (láthatás) bírósági gyakorlata?
 • A szülők megegyezésének hiányában hogyan alakul a gyermektartás szabályozása?
 • Hogyan kell fizetni a gyermektartás díjat?
 • Mikor van lehetőség a gyermektartásdíj mértékének megváltoztatására, annak emelésére vagy csökkentésére?

Házastársi tartás kapcsán felmerülő leggyakoribb kérdések:

 1. Melyek a házastársi tartásra vonatkozó jogi szabályozás lényegi elemei? Mikor jár és mikor nem jár házastársi tartás?
 2. A családjogi, válóperes ügyvéd tapasztalatai alapján, mi a bírósági joggyakorlat a házastársi tartás megállapításával kapcsolatban?
 3. A konkrét ügyben a válóperes ügyvéd lát-e lehetőséget házastársi tartás igénylésére, vagy annak megszüntetésére?

Házassági, élettársi vagyonközösség, vagyonmegosztás, a közös vagyon és külön vagyon vonatkozásában felmerülő kérdések:

 1. A házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos kérdések alapos megvitatása nélkülözhetetlen, ennek keretében egy válóperes ügyvéd az alábbi kérdésekben adhat választ:
  • Melyek a házastársi külön vagyon jogi szabályai?
  • A konkrét ügyben melyek a házastársak külön vagyonához tartozó vagyonelemek?
  • Az adott esetben melyek a házassági vagyonközösség, a házassági közös vagyon körébe tartozó vagyonelemek?
  • Melyek a házassági vagyonmegosztás lehetséges módjai?
 2. Melyek az élettársi kapcsolat vagyonjogi szabályai?
 3. Élettársi és házassági vagyonmegosztással kapcsolatban melyek a családjogi, válóperes ügyekben szerzett ügyvédi tapasztalatok?
 4. Hogyan kell meghatározni az élettársi, házastársi vagyonközösség kezdő és befejező időpontját?
 5. Melyek az élettársi, házassági vagyonközösség körébe tartozó közös ingatlan, közös lakás sorsával kapcsolatos jogi lehetőségek?
 6. Hogyan határozható meg az élettársak, házastársak vagyonközösségéhez sorolható közös vállalkozások jogi helyzete?
 7. Mi lesz az élettársi, házassági vagyonközösség alatt felvett hitelek jogi sorsa?

Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés és annak előnyei:

A házassági vagyonmegosztás, valamint az élettársi közös vagyon megosztása körében elkerülhetők az esetleges hosszadalmas és költséges viták, ha a felek a kapcsolatuk kezdetén vagy fennállása alatt házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést hoznak létre. Sok ügyfél óvakodik ilyen szerződés megkötésétől, mivel úgy érzik, hogy az ilyen megállapodás bizalmatlanságra utal. Más európai országokban természetes gyakorlat, hogy házasságkötés előtt vagy a házassági, illetve élettársi életközösség fennállása alatt írásban rögzítik a felek az egyes különvagyoni vagyontárgyakat, azok szaporulatait, esetleges cégben lévő vagyonokat, azok jogi sorsát, továbbá a közös vagyont stb. Magyarországon is egyre több alkalommal kerül sor vagyonjogi szerződés megkötésére, hiszen sokkal egyszerűbb mindkét fél számára elfogadható és korrekt szerződés létrehozása ahhoz, amikor egy pár között még teljes az egymás iránti tisztelet és bizalom. A felek akaratát tartalmazó házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elhelyezhető közjegyző által vezetett nyilvántartásban.

További információért szíveskedjék felvenni a kapcsolatot elsősorban telefonon történő időpont egyeztetéssel.