Ügyvédi felszólítás

Amennyiben valakit valamilyen sérelem ér, amelynek jogi hatása van, így például a másik fél a szerződést nem teljesíti, ezért fizetési kötelezettsége keletkezik, vagy birtokháborítást követ el, vagy valamilyen magatartást nem tanúsít, valamilyen szolgáltatást nem teljesít, úgy érdemes azonnal a sérelmet szenvedő félnek ügyvédhez fordulnia. A konzultációt és a jogi tájékoztatást, a cselekvési terv megbeszélést követően bármilyen jogi sérelem esetén érdemes először fizetési felszólítást küldeni a sérelem orvosolása érdekében az ellenérdekű fél részére.

A felszólításban érdemes utalni a felek között létrejött jogviszonyra, az elszenvedett sérelemre, vagy vállalt kötelezettség elmulasztására, és megfelelő határidő kitűzésével lehetőséget adni az ellenérdekű félnek a megfelelő teljesítésre.

A felszólító levélben szükséges utalni arra is, hogy amennyiben a felek közötti kapcsolat nem rendeződik, az elvárt sérelmet a másik fél nem orvosolja, vagy kellő magyarázatot nem ad magatartására, úgy milyen eljárást kíván a felszólítást küldő fél indítani és az eljárásnak milyen költség vonzata lehet.

Megfelelően megírt felszólító levél sok esetben megoldja az ellenérdekű felek jogi helyzetét és minden további eljárás kezdeményezése nélkül az ügy megoldásra talál. A hivatalos eljárásokat megelőzően költségkímélés, és az ügy minél előbbi rendezése érdekében érdemes ügyvéd által elkészített felszólító levelet, vagy ügyvéd közreműködésével elkésztett, de a sérelmet szenvedett fél által aláírt felszólító levelet küldeni.