Ügyvédi iroda Kecskemét belvárosában
Magánszemélyek és vállalati ügyfelek jogi képviselete

Rólam

dr. Török Zoltán - ügyvéd

Több, mint 25 éves jogi pályán szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezem, magánszemélyek és társaságok, cégek jogi ügyeit látom el, többek között Bács-Kiskun Megye egyik legnagyobb árbevételével rendelkező, területileg is kiterjedő tevékenységet folytató társaságának jogi képviseletét megszakítás nélkül immár 24 éve. Ügyfeleim számára igyekszem az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, teljes körű megoldásokat adni, megőrizve a közvetlenséget és a személyes, bizalmi viszonyt. Előzetes telefonos egyeztetés alapján a hét bármely napján állok az irodámban ügyfeleim rendelkezésére. Az ügyvédekre vonatkozó szakmai szabályok Magyarországon tiltják konkrét ügyek, ügyfelek, referenciák honlapokon történő felsorolását, ezért ezt e-helyen nem tudom megtenni. Elsősorban Kecskeméten és környékén, szükség esetén azonban az ország területén is ellátok jogi szolgáltatásokat. Az ügyvédi iroda Kecskemét belvárosában, a bíróságokhoz, földhivatalhoz, polgármesteri hivatalhoz közel található, lifttel megközelíthető.

Kiemelt ügyvédi tevékenységeim

Ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése

Ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése

Ingatlanokkal összefüggő jogügyletek érvényességéhez nélkülözhetetlen egy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített okirat, szerződés.

Társasági jog, cégalapítás, cégeljárás, cégmódosítás

Társasági jog, cégalapítás, cégeljárás, cégmódosítás

A cégeljárásról szóló törvény értelmében a gazdasági társaságok alapításakor, valamint a társasági szerződés, alapító okirat módosítása esetén a jogi képviselet kötelező.

Családjogi ügyek

Családjogi ügyek

Házasság felbontása ügyében képviselet, családjogi tárgyú szerződések szerkesztése.

Öröklési jog, jogi képviselet

Öröklési jog, jogi képviselet

Az öröklési szerződés az örökhagyó és az örökös között létrejövő, két oldalú szerződés.

Munkajog

Munkajog

A munkajog több szempontból speciális, mert a felek ebben a jogviszonyban alá-fölé rendeltségi viszonyban állnak.

Szerződésszegés, kártérítés

Szerződésszegés, kártérítés

A szerződésben a szerződő felek bizonyos jogok gyakorlására jogosultak, valamint bizonyos kötelezettségek teljesítésére vállalnak kötelezettséget.

Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

Egy ügyvédi tanácsadás magában foglalja bármely, jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben - az eset összes ismert körülményét figyelembe véve - a kialakult helyzetről az ügyfél számára a korrekt jogi tájékoztatás megadását.

Ügyvédi felszólítás

Ügyvédi felszólítás

Amennyiben valakit valamilyen sérelem ér, amelynek jogi hatása van, így például a másik fél a szerződést nem teljesíti, ezért fizetési kötelezettsége keletkezik, vagy birtokháborítást követ el ...

Ügyvédi díj

Az ügyvédi munkadíj vagy megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét, mértékét befolyásolja az ügy összetettsége, a megbízás időtartama, az ügy tárgyának értéke, az ügy ellátásához szükséges ügyvédi felelősség mértéke, valamint méltányossági szempontok. Az ügyvédi munka az ügyfél és ügyvéd közötti szabad megállapodás eredménye.

Az ügyvédi kamara állásfoglalása szerint az ügyvédi díj nem tehető közzé az ügyvédi honlapon, ennek ellenére az interneten néhány esetben találkozni lehet ügyvédi díjakkal. Akik így járnak el, azok vagy nem ismerik a saját ügyvédi kamarájuk szabályozását, vagy nem elég körültekintőek, vagy a szabályokat szándékosan nem tartják be.

Az ügyvédi díj tehát közvetlen közzétételére nincs lehetőség, azonban a személyes megbeszélés során az eset összes körülményének megismerését követően még az ügyvédi munka megkezdése előtt érdemes és szükséges az ügyvédi munkadíjban szabad megállapodás keretében megegyezni.

Lépjen kapcsolatba velem

Ügyvédi irodám címe: 6000 Kecskemét, Bocskai u. 1. II/23.

E-mail cím: drtorokzoltan@externet.hu

Mobil: +36 20 9754 277

Telefon: +36 76 505 085