Ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése

  • adásvétel, ajándékozás, csere, tartási, öröklési szerződés
  • közös tulajdon megszűntetését, haszonélvezeti jog alapítást, vagy vezetékjog, szolgalmi jog alapítást tartalmazó szerződések
  • társasházak alapításáról szóló alapító okirat, kapcsolódó szervezeti és működési szabályzat, házirend elkészítése, ezek módosításai
  • kölcsönszerződés, jelzálogjogot alapító szerződés elkészítése

Az ingatlan és az ügyvéd sok szempontból elválaszthatatlan fogalmak. Bizonyos ingatlanokkal összefüggő jogügyletek érvényességéhez ugyanis nélkülözhetetlen egy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített okirat, szerződés. Magam is, mint az ingatlanjog területén tapasztalt ügyvéd kiemelten foglalkozom az ingatlan átruházás (pl. ingatlan adásvételi-, ingatlan ajándékozási-, ingatlan csere-, tartási szerződés stb.) kérdéskörével.

Fontos alapelv véleményem szerint, hogy az ügyvédnek mindkét szerző felet (eladó-vevő, ajándékozó-megajándékozott, eltartó-eltartott stb.) érdekeit védenie kell, szem előtt kell tartania. A szerződő felek egyenlő partnerek, mindkét szerződő fél azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, azonos biztosítékokat kell számukra a szerződésben megfogalmazni. E tekintetben a legfontosabb, a mindenre kiterjedő részletes tájékoztatása a szerződő feleknek. Személyes, a felek együttes megjelenése esetén van lehetőség a felek megfelelő tájékoztatására, a lehetőségek elmondására, a folyamat elmagyarázására, és a szerződés tartalmának pontos megfogalmazására. Minden szerződésnek egyértelműnek, könnyen érthetőnek, áttekinthetőnek kell lennie, mindkét fél egybehangzó, egyező akaratát kell kifejeznie.

A szerződés tartalmának elkészítése során figyelemmel kell lenni, a pénzintézetek elvárásaira is, ha a vevő banktól vesz fel kölcsönt a vételár kifizetéséhez.

Természetes, hogy a szerződés megfogalmazása előtt be kell szereznem az ingatlan legújabb tulajdoni lapját, amely közhitelesen mutatja az ingatlan adatait, a tulajdonosi kört és az ingatlan esetleges terheit pl.: haszonélvezeti jog, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, vezetékjog, szolgalmi jog, visszavásárlási jog stb.

Az ingatlanokat érintő jogügyletek jellemzően nem kötődnek az ingatlan fekvésének a helyéhez. A szerződés általában bárhol megköthető, ezért mint ingatlanjogász, ingatlanok átírásával foglalkozó ügyvéd nem csupán Kecskemét és környéke területéről, hanem az egész országból kapok megkereséseket szerződések elkészítésére. A jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy melyek azok az adatok, amelyeket az ingatlan adásvételi-, ajándékozási-, csere-, tartási-, öröklési stb. szerződések esetén az okiratban fel kell tüntetni.

A szerződéskötési folyamat gyorsítása érdekében, ezzel összefüggésben elkészítettem egy adatlapot. Ezt a jelen bekezdés alján lévő hivatkozásra kattintva érheti el. Kérem, hogy amennyiben az ingatlan adásvétel, lakásvásárlás, ajándékozás stb. jogi lebonyolításával engem kíván megbízni - a telefonon történt egyeztetés, konzultáció után – szíveskedjen ezt letölteni és e-mailben hozzám visszajuttatni, a hivatalos okmányainak (személyazonosító kártya, lakcím kártya, adóazonosító kártya) beszkennelt példányaival együtt, ha erre lehetősége van.

A fentieken túl foglalkozom még társasházak alapításával, az Alapító Okiratok módosításának elkészítésével, ahhoz kapcsolódó Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend elkészítésével és módosításával.

Bizonyos esetekben közös tulajdon megszűntetéséről okiratot, valamint haszonélvezeti jog alapításról, vagy esetenként vezetékjog, szolgalmi jog alapításról szóló szerződések elkészítésével bíznak meg az ügyfelek, amelyeknek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez ugyancsak ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okirat szükséges.

Az ügyfél megbízása az első tájékoztatástól egészen a földhivatali ügyintézés befejezéséig, tehát a földhivatali határozat átvételéig tart, teljes körű ügyintézéssel.

Ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos ügyekben teljes körű szolgáltatásom az alábbiakat foglalja magában:

  • tulajdoni lap beszerzése, az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata, jogi tanácsadás. az ügyfelek igényeinek figyelembevételével a szerződés elkészítése és ellenjegyzése, esetlegesen szükségessé váló egyéb okiratok megszerkesztése, elkészítése,
  • NAV adatlap-, ingatlan-nyilvántartási kérelem kitöltése és benyújtása, jogügylethez kapcsolódó letétkezelés, illetékes ingatlanügyi hivatal (földhivatal) előtti teljes körű képviselet ellátása a tulajdonjog bejegyzéséig, a jogügylet kapcsán felmerülő adó- és illeték fizetésre vonatkozó jogi tájékoztatás és ezzel kapcsolatos tanácsadás.

Az utóbbi időben gyakori az igény arra, hogy más által elkészített szerződést az ellenérdekű fél véleményeztetni kívánja a saját ügyvédjével. Ez teljesen természetes, engem is gyakran megkeresnek ezzel a kéréssel, amely kérést is teljesíteni szoktam.

Amennyiben egyéb kérdése is van az ingatlan átruházásával kapcsolatban szíveskedjék telefonon, majd időpont egyeztetés után az ügyvédi irodámban felkeresni.