Öröklési jog, jogi képviselet

Örökölni törvény vagy végrendelet alapján lehet.

Törvényes öröklés:

Törvény alapján öröklésnek akkor van helye, amennyiben az örökhagyó végintézkedés vagy öröklési szerződés nélkül hunyt el. A törvényes öröklés rendjét a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, és itt található többek között a kitagadásra, kizárásra, érdemtelenségre, hagyatéki terhekre és az örökhagyó tartozásaiért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok is.

Végintézkedés:

  • Végrendelet
  • Halál esetére szóló ajándékozás
  • Öröklési szerződés

Végrendelet:

Az örökhagyó egyoldalú nyilatkozatban, okiratban halála esetére az egész vagyonáról vagy annak egy részéről végrendeletben rendelkezhet. A végrendeletben meg lehet jelölni, hogy hagyatékát mely személy és milyen feltételekkel örökölje. Pontosan, beazonosítható módon szükséges az örökös vagy örökösök személyét meghatározni, de öröklési feltételt nem kötelező a végrendeletben megjelölni. A végrendelet az örökös szempontjából ingyenes vagyis a hagyaték örökléséhez ellenszolgáltatást nem kell teljesítenie. A végrendelet szigorú szabályokhoz kötött, amelyeket a Polgári Törvénykönyv tartalmaz. A jogszabály komoly alaki feltételeket is megjelöl, amelyek elmulasztása esetén a végrendelet érvénytelen.

Öröklési szerződés:

Az öröklési szerződés az örökhagyó és az örökös között létrejövő, két oldalú szerződés. Az öröklési szerződésben az örökhagyó meghatározott szolgáltatások ellenértékének fejében jelöli meg szerződéses örökösévé a hagyatékában részesülő személyt. Az öröklési szerződés alapján az örökös valamilyen szolgáltatás ellenében válik örökössé. Az öröklési szerződésre azonos formai szabályok vonatkoznak, mint a végrendeletre. Amennyiben a tartási szolgáltatások ellenértékeként az örökhagyó ingatlant kíván juttatni az örököse részére, úgy a szerződést az ingatlanügyi hatóság részére be kell nyújtani, mert elidegenítési és terhelési tilalmat lehet az örökös javára bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásban. Öröklési szerződés esetén a hagyatékot a közjegyző adja át, vagyis hagyatéki eljárás lefogytatására lesz szükség.

További információért szíveskedjék felvenni a kapcsolatot elsősorban telefonon történő időpont egyeztetéssel.