Társasági jog, cégalapítás, cégeljárás, cégmódosítás

A cégeljárásról szóló törvény értelmében a gazdasági társaságok alapításakor, valamint a társasági szerződés, alapító okirat módosítása esetén a jogi képviselet kötelező.

Amennyiben Ön korlátolt felelősségű társaság (kft.), betéti társaság (bt.), közkereseti társaság (kkt.) vagy részvénytársaság (nyrt., vagy zrt.) alapítását tervezi, úgy a létesítő okirat, a társasági szerződés elkészítéséhez ügyvédre lesz szüksége. Amennyiben már meglévő cég adataiban változás áll be, úgy az alapító okirat vagy társasági szerződés módosításához is ügyvédhez kell fordulnia. Kötelező a jogi képviselet a cégbíróság előtti eljárásokban, továbbá bizonyos okiratok esetén kötelező az ügyvédi ellenjegyzés.

A cégbírósági eljárások elektronikus úton történnek, tehát az eljáró ügyvédnek kötelező e- cégeljárás során elektronikus módon beküldeni az iratokat a cégbírság részére. Ehhez az is szükséges, hogy az eljáró ügyvéd fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezzen. Az elektronikus ügyintézés miatt az ország bármely cégbíróságnál bejegyzendő új alapítású cég bejegyzését, illetve már bejegyzett cég módosításának ügyintézését tudom vállalni.

Hasonló jogszabályi előírások vonatkoznak egy már meglévő cég cégjegyzékbe bejegyzett adataiban történő változás estén. Amennyiben a társaság megváltoztatja a nevét, a székhelyét, telephelyét, esetleg új fióktelepet létesít, módosítja a jegyzett tőkéjét vagy ügyvezetőjét, illetve módosítás történik a tagok körében stb. szükséges a társasági szerződés vagy alapító okirat módosítása és az ehhez kapcsolódó iratok elkészítése. Ilyen esetekben ugyanazon eljárás szükséges, mint az alapításkor, vagyis az ügyvédnek jogi tanácsadást kell adnia, majd az okiratokat megszerkeszteni, ellenjegyezni, cégnyomtatványt, cégkérelmet kiállítani és elektronikus úton az illetékes cégbíróságoknak megküldeni.

Egyre gyakrabban előfordul az utóbbi időben, hogy a gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnéséről határoznak vagyis a tagok meg kívánják szűntetni a társaságot. Amennyiben a társaságnak semmilyen tartozása nincsen, tehát nem fizetésképtelenség miatt, jogutód nélkül szűnik meg, úgy végelszámolási eljárást kell lefolytatni. Amennyiben fennálló tartozásait a cég maradéktalanul nem tudja kielégíteni, úgy csődeljárás vagy felszámolási eljárás következhet. Ezen eljárások során is elkerülhetetlen a jogi képviselet igénybevétele.

A társasági jog, cégjog területén az alábbi jogi szolgáltatást vállalom:

  • gazdasági társaságok (kft., bt., kkt., zrt.) alapítását
  • már meglévő cég esetén a cégadatokban történő módosítás átvezetését
  • üzletrész adásvételi szerződés elkészítését
  • végelszámolási, csőd vagy felszámolási eljárásban szükséges okiratok megszerkesztését
  • a fenti ügyekben cégbíróság előtti jogi képviseletet
  • társaságok állandó jogi képviseletét
  • társaságok szerződéseinek véleményezését, tevékenységük során felmerülő egyéb okiratok, szerződések elkészítését